Faktor Magazin

FILM KOJI ĆE UZDRMATI REGION

2017-01-23 16:22:19

Kolja Pejaković piše scenario za seriju o Tomi Zdravkoviću

VIŠE...

Radost ne poznaje besmisleno

2017-01-03 16:18:39

IVAN BOSILJČIĆ Da ne zaboravimo da ovdje može da se plače i od sreće

VIŠE...

Ukinuti smo kao ljudi

2016-11-04 01:48:24

Čo­vjek tre­ba da od­re­di šta su mu pri­o­ri­te­ti, jer te­ško da po­li­ti­ka mo­že da bu­de iči­ji pri­o­ri­tet. Ako je to bio ne­či­ji cilj, on­da je uspio

VIŠE...

Ej, bre, ambasadore, ponašaj se malo!

2016-11-04 01:44:44

TOMA BLEK PANTERS, Jedan od šefova MMF nas je kitio brdom eura i dolara, letjele su novčanice kao perje.

VIŠE...

MIHAILO MIŠA JANKETIĆ, životne mećave

2016-11-03 04:54:35

Kao volove u brazdu, navukli su nas na politiku

VIŠE...

VESNA ČIPČIĆ

2016-11-03 04:47:29

Mir sam pronašla u pravoslavlju

VIŠE...

SLOBODAN ĆUSTIĆ

2016-11-03 04:35:43

BOG JE JEDAN, OSTALO JE MARKETING

VIŠE...

MIROSLAV ILIĆ

2016-11-03 04:31:05

To što nije dao narodnu pjesmu za večeru dokapitalizovala mu je veličinu

VIŠE...

Željko Joksimović

2016-11-03 04:28:28

Ne volim kad me zovu harmonikaš iz Valjeva 

VIŠE...

VOJA BRAJOVIĆ, Tihi iz Otpisanih

2016-10-31 02:25:09

S majkom sam, s cuclom u ustima, tragao za ocem zatočenim u Gradišci 

VIŠE...